Cảnh sát Trung Quốc diễn tập bảo vệ Đại hội đảng

<>2.000 cảnh sát Trung Quốc đã tham gia các buổi diễn tập chống tội phạmtrước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 tại thành phố Trịnh Châu,thủ phủ của tỉnh Hà Nam, hôm 30/10.

<>TIN BÀI KHÁC:

<>

<>

Buổi diễn tập chung do18 đơn vị cảnh sát tới từ 18 thành phố trong tỉnh HàNam phối hợp tổ chức.

Hình ảnh Cảnh sát Trung Quốc diễn tập bảo vệ Đại hội đảng số 1

Hình ảnh Cảnh sát Trung Quốc diễn tập bảo vệ Đại hội đảng số 2

Hình ảnh Cảnh sát Trung Quốc diễn tập bảo vệ Đại hội đảng số 3

Hình ảnh Cảnh sát Trung Quốc diễn tập bảo vệ Đại hội đảng số 4

Hình ảnh Cảnh sát Trung Quốc diễn tập bảo vệ Đại hội đảng số 5

Hình ảnh Cảnh sát Trung Quốc diễn tập bảo vệ Đại hội đảng số 6

Hình ảnh Cảnh sát Trung Quốc diễn tập bảo vệ Đại hội đảng số 7

Hình ảnh Cảnh sát Trung Quốc diễn tập bảo vệ Đại hội đảng số 8

Hình ảnh Cảnh sát Trung Quốc diễn tập bảo vệ Đại hội đảng số 9

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 sẽ diễn ra vào hôm 8/11 tới vớihơn 2.000 đại biểu.

<>Sầm Hoa (Theo China Daily)

 

Nguồn : VietnamNet