Cập nhật danh mục quỹ ETF VNM sau điều chỉnh

Hình ảnh Cập nhật danh mục quỹ ETF VNM sau điều chỉnh số 1
VIC, BVH và CTG là 3 mã chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tính đến ngày 24/9

VanEck Global vừa công bố danh mục cập nhật của quỹ Market Vectors Vietnam ETF (VNM) vào ngày 24/9, sau khi quỹ này thực hiện các điều chỉnh trong rổ chỉ số lần thứ 3 trong năm.

Tổng giá trị tài sản quản lý của ETF VNM là 268,4 triệu USD, giá trị tiền mặt âm 501 ngàn USD. Tình trạng âm tiền của quỹ này (hàng triệu USD) đã diễn ra liên tục trong tuần thực hiện điều chỉnh danh mục khi quỹ này mua các cổ phiếu tại Việt Nam.

Ngày 21/9 quỹ này đã bán toàn bộ cổ phiếu công ty Năng lượng Talisman (như đã công bố trong thông báo điều chỉnh danh mục trước đó), giá trị thu về khoảng 19 triệu USD nhằm giảm trạng thái âm tiền.

VIC vẫn đang chiếm 8,66% giá trị danh mục, lớn nhất trong rổ chỉ số. BVH, VCB và STB là các mã được tăng tỷ trọng trong danh mục chỉ số lần này và đang chiếm tỷ trọng tổng cộng 20%.

CTG, DPM là các mã bị giảm tỷ trọng nhưng vẫn chiếm lần lượt 7,47% và 5,88% giá trị trong danh mục của quỹ.

Các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM (24/9/2012)

Hình ảnh Cập nhật danh mục quỹ ETF VNM sau điều chỉnh số 2

An Huy

Theo TTVN

Xem thêm
Hình ảnh Cập nhật danh mục quỹ ETF VNM sau điều chỉnh số 3

Review ETF VNM: Giảm cổ phiếu nước ngoài, tăng thêm 18 triệu USD vào Việt Nam

BVH, STB và VCB là 3 cổ phiếu được tăng tỷ trọng nhiều nhất trong kỳ review này

Nguồn : CafeF