Chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Sau thời gian nghỉ thai sản, sức khoẻ tôi vẫn chưa tốt, vậy xin cho hỏi chế độ nghỉ dưỡng phục hồi sức khoẻ sau thải sản như thế nào và có được hưởng lương hay không? (<>thanhtruc@gmail.vn<>)
 
<>Câu hỏi của bạn đã được chúng tôi gửi đến luật sư Phạm Hùng Thắng - Đoàn LS Thanh Hoá và được ông trả lời như sau:  

Căn cứ vào quy định tại điều 17 nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, việc dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cụ thể như sau:

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu quy định tại điều 30 Luật bảo hiểm xã hội hoặc sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:
a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên.
b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.
c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày.
a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình.
b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.
Vậy chiếu theo quy định trên, việc BHXH huyện Lương Sơn yêu cầu trong hồ sơ hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh phải có đơn của công ty (người sử dụng lao động) và đơn của ban chấp hành công đoàn cơ sở đề nghị cho người lao động được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh là không đúng với quy định pháp luật.

Trong trường hợp này, chỉ cần có văn bản thỏa thuận giữa ban chấp hành công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động quyết định cụ thể về số ngày nghỉ được hưởng dưỡng sức quyết định và kèm theo các biểu mẫu theo quy định còn cần bản sao giấy khai sinh của con (nếu chưa có giấy khai sinh thì sử dụng giấy chứng sinh) để chứng minh việc sinh con của người lao động là có thật. 
 
Luật BHXH năm 2006 quy định: “BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH” (khoản 1 Điều 3).
 
Bộ luật Lao động không có quy định về việc trả lương cho người lao động nghỉ chế độ thai sản (nói chung) và nghỉ dưỡng sau thai sản (nói riêng).
 
Căn cứ theo quy định nêu trên, về nguyên tắc, người lao động không được người sử dụng lao động trả lương cho thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, bao gồm cả nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. Tiền trợ cấp (thai sản) mà người lao động được hưởng là do BHXH chi trả, nhằm mục đích “thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập” do thai sản.

 

Minh Hải

Nguồn : VnMedia