Chưa đủ điều kiện về hưu trước tuổi 

Bác họ tôi năm nay 56 tuổi (sinh năm 1956), là công nhân hóa chất đã nghỉ việc, có thời gian đóng BHXH bắt buộc được 18 năm 3 tháng và đóng BHXH tự nguyện 2 năm do sức khỏe yếu không tham gia lao động tiếp được. Nay muốn nghỉ hưu trước tuổi có được không và phải làm thủ tục như thế nào?
<>Nguyễn Duy Sơn (phường Mộ Lao, quận Hà Đông)

Luật gia Hoàng Xuân Hiến (ĐT: 0983351928; email: hoangxuanhienqo @gmail.com) trả lời:
- Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội, chương III, mục 4, Điều 50 và chương IV mục 1 Điều 70 quy định như sau:
Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau: a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi; b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi
và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.
Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:
a. Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi.
b. Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không
quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm.

Theo thông tin anh Nguyễn Duy Sơn cung cấp thì: Xét theo năm đóng BHXH (tính cả thời gian đóng BHXH tự nguyện), bác họ anh đã đủ 20 năm đóng BHXH nhưng lại chưa đủ điều kiện về tuổi đời là 60 tuổi. Vì vậy, theo những quy định nêu trên, bác anh chưa đủ điều kiện để về hưu trước tuổi.

Thủ tục giải quyết về hưu trước tuổi: Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện (quy định tại Điều 50 Luật BHXH và Điều 26 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ) khi nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên.

Trường hợp có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5-4-2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, thì hồ sơ giám định lần đầu gửi đến hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi gồm: - Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định; - Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định; - Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.
Nguồn : Hà Nội Mới