EVN chuẩn bị bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần tại PECC3

EVN chuẩn bị bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần tại PECC3

Hơn 4 triệu cổ phần tại PECC3 sắp được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bán đấu giá.