Kỳ lạ trăn cái sinh sản đơn tính

Kỳ lạ trăn cái sinh sản đơn tính

Con trăn Nam Mỹ này đã mang thai thông qua một chiến lược sinh sản cực kỳ hiếm gọi là sinh sản đơn tính, hay 'sinh sản đồng trinh'.