Dịch bệnh lạ khiến hơn 1000 người không thể ngừng cười, 14 trường học phải đóng cửa

Dịch bệnh lạ khiến hơn 1000 người không thể ngừng cười, 14 trường học phải đóng cửa

Cười có thể là cách đơn giản nhất để thể hiện niềm vui. Tuy nhiên thế giới từng ghi nhận một dịch bệnh lạ khiến người bệnh cười không ngừng lại, dù họ không hề muốn như vậy.