12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử

12 bức tranh vẽ phi tần được vua Càn Long coi trọng, cất giấu như báu vật, ai lén xem sẽ bị xử tử

Ông coi đó là báu vật và cất giấu không muốn cho ai biết. Cả đời Càn Long cũng chỉ xem qua bức tranh này 3 lần là lúc mới hoàn thành, trong tiệc đại thọ 70 tuổi và lúc ông giao lại bức tranh cho con trai là Hoàng đế Gia Khánh cất giữ.