Trang chủ »
Thứ tư, 26/03/2014 10:52 (GMT 7)

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất n?

Hiê?

Công ty luật vinabiz trả lời như sau:

Theo quy định tại Mục II Chương III và Điều 106 Luật Đất đai, người được nhà nước giao đất nông nghiệp, cho thuê đất nông nghiệp đã trả tiền một lần hoặc trả trước nhiều năm mà thời gian còn lại ít nhất là 5 năm được quyền chuyển nhượng đất nông nghiệp cho người khác.

Tuy nhiên theo quy định pháp luật đất đai hiện hành (Luật đất đai 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP và Nghị định 69/2009/NĐ-CP), chỉ được chuyển nhận quyền sử dụng đất khi chủ đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng. Vì vậy hợp đồng chuyển nhượng giữa bác của bạn và người nhận chuyển nhượng là vô hiệu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 439 Bộ luật Dân sự 2005, người nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ trở thành chủ sở hữu của đất khi đã làm thủ tục Đăng ký sở hữu với cơ quan nhà nước.

Do những lý nêu trên, người nhận chuyển nhượng vẫn chưa trở thành chủ sở hữu của quyền sử dụng đất. Vì thế họ người nhận chuyển nhượng sẽ gặp khó khăn trong việc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng cho người khác.

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục