Trang chủ »
Thứ hai, 31/03/2014 08:38 (GMT 7)

C?

Xin hỏi công an xã, phường có quyền viết giấy triệu tập hay không?

Trả lời câu hỏi: Công an xã, phường có quyền viết giấy triệu tập hay không?

Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Công an xã có chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

Công an xã hoạt động theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008, Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2009 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Công an xã, và Thông tư 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 04 năm 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Công an xã. Trong đó có ghi nhận về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền rất cụ thể.

Hiện nay không có một điều luật cụ thể nào trong các văn bản pháp luật trên, cũng như các văn bản khác có quy định cụ thể về vấn đề giấy triệu tập của công an xã. Tuy nhiên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình công an xã hoàn toàn có khả năng và thẩm quyền ra giấy triệu tập. Và việc ra giấy triệu tập của công an xã phải phù hợp với thẩm quyền.

Mặt khác, giấy triệu tập của Công an xã hiện nay phần lớn là yêu cầu sự hiện diện của người triệu tập nhằm làm rõ, đối chiếu, xác minh… một vấn đề cụ thể nào đó thuộc thẩm quyền thì không vi phạm pháp luật và ngược lại.

Như vậy, việc công an xã mà triệu tập nhằm làm rõ, đối chiếu, xác minh… một vấn đề cụ thể nào đó thuộc thẩm quyền của công an xã là đúng và phải chấp hành nghiêm chỉnh, và người dân cần phải đến theo giấy triệu tập và cung cấp những thông tin theo yêu cầu của công an xã.

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục