Netflix giảm 25% lưu lượng viễn thông để giúp Internet Việt Nam không nghẽn mạng

Netflix giảm 25% lưu lượng viễn thông để giúp Internet Việt Nam không nghẽn mạng

Nền tảng xem phim trực tuyến Netflix sẽ giảm tải 25% lưu lượng viễn thông tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam để giảm tải gánh nặng của Interrnet.