Công ty May Hoà Thọ-Duy Xuyên tổng kết năm 2012.

Chiều ngày 5/1/2013, Công ty May Hoà Thọ Duy Xuyên tổ chức họp mặt công nhân đầu năm, phát động phong trào
thi đua năm 2013 và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động năm 2012.