Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 – 2012

Hình ảnh Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 – 2012 số 1

Sáng ngày 6/12/2012, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng  (TĐQT) bộ đội biên phòng tỉnh giai đoạn 2009 - 2012. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Báo cáo tổng kết phong trào TĐQT Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009-2012 nêu rõ:  Trong 4 năm qua công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT của Bộ đội Biên phòng Thái Bình được duy trì thường xuyên, nề nếp tạo động lực chuyển biến về mọi mặt nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt chỉ thị của các cấp về công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT. Nội dung và hình thức tổ chức phong trào TĐQT trong Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng phòng, từng đơn vị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ cơ quan đến đơn vị nhất là về dân chủ, kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy và phương pháp, tác phong công tác. Trong 4 năm đã tổ chức tuyên truyền cho hàng chục ngàn lượt người về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trên 70 buổi về pháp luật biên giới quốc gia và tình hình biển Đông cho hàng ngàn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Tổ chức tuần tra được 1.594 lượt/8.402 km trên bộ, 261 lượt/10.035 hải lý trên biển, kiểm soát 41.000 phương tiện với trên 19.500 lao động Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 13 chuyên án, hàng chục kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ, xử lý đối tượng mua bán, vận chuyển tiêu thụ tiền giả.Tổ chức xây dựng hàng chục mô hình tổ, đội tàu thuyền tự quản, mô hình họ giáo không có ma túy, vận động xây dựng 57 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, 7 công trình dân sinh trị giá 2 tỷ 971 triệu cho tỷ cho nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của tổ chức quần chúng như: “Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng Thái Bình tiếp bước xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” , hoạt động “Năm Thanh niên”, “Tháng Thanh niên”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Thái Bình tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả lực lượng BĐBP Thái Bình đã đạt được trong phong trào TĐQT 4 năm qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT, chú ý phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, qua đó khơi dậy tính chủ động, sức sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy phong trào TĐQT của BĐBP ngày càng phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết thống nhất xây dựng Chi bộ, Đảng bộ vững mạnh; Gắn phong trào TĐQT với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng” cùng phong trào thi đua “BĐBP Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cùng với các sở, ngành có chương trình phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2012-2015 đã ban hành.

           Tại đại hội, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2009 - 2012.

Tin và ảnh: Hà Linh