Trang chủ »
Thứ ba, 18/03/2014 08:27 (GMT 7)

Đăng k?

Tôi quê Bắc Ninh, là sĩ quan quân  đội hiện đang công tác tại Hà Nội. Xin hỏi tôi muốn đăng kí hộ khẩu cho con gái để cháu tiện học mẫu giáo ở Hà Nội thì phải làm những thủ tục gì?  

Công ty luật vinabiz trả lời như sau:

Theo quy định  tại Điều 20 Luật Cư trú, công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

"1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản."

Điều 13 Luật Cư trú quy định: "1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định."

Thứ nhất, về điều kiện đăng ký thường  trú:

Căn cứ các điều kiện trên thì con anh có thể đăng ký thường trú tại Hà Nội theo một trong hai trường hợp sau:

- Đăng ký thường trú theo hộ khẩu của cha, mẹ. Đối với trường hợp này, trước hết anh hoặc vợ anh phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

- Đăng ký thường trú theo khoản 3 Điều 25 Luật Cư trú. Trường hợp này, con anh phải có chỗ ở hợp pháp, tạm trú liên tục tại Hà Nội từ một năm trở lên và được chủ hộ nơi cháu đăng ký tạm trú đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu đã cấp cho gia đình.

Thứ hai, về thủ tục đăng ký thường trú, căn cứ Điều 21 Luật Cư trú và Điều 6 Thông tư 52/2010/TT-BCA  ngày 30 tháng 11 năm 2010 “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú”; việc đăng ký thường trú cho con anh được thực hiện như sau:

- Nơi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú: Cơ quan công an quận, huyện, thị xã.

- Hồ sơ đăng ký:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

+ Bản khai nhân khẩu;

+ Giấy chuyển hộ khẩu (Do trưởng Công an cấp huyện nơi cháu có hộ khẩu thường trú trước khi làm thủ tục đăng ký thường trú tại Hà Nội);

+ Giấy khai sinh;

+ Trong trường hợp con anh không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ thì phải có văn bản của cha mẹ về việc đồng ý cho con đăng ký thường trú cùng người khác và khi đăng ký thường trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ trên phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục