Danh sách 30 cổ phiếu của VN30

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM - HSX đã công bố danh sách 30 cổ phiếu chính thức tạo nên chỉ số VN30 và 10 cổ phiếu dự phòng.
1/30/2012 11:52:40 AM
Hình ảnh Danh sách 30 cổ phiếu của VN30 số 1

Khối lượng lưu hành tính chỉ số và tỷ lệ free float hiện vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, Sở chưa cho biết khối lượng lưu hành tham gia tính chỉ số và tỷ lệ free float (f%).

So với danh sách tham khảo tại Hội thảo giới thiệu chỉ số VN-30 cuối tháng 9/2011, có 2 cổ phiếu mới được đưa vào chỉ số là VSH và HVG thay thế cho PGD và HQC.

 Hình ảnh Danh sách 30 cổ phiếu của VN30 số 2

Nguồn: HSX

Theo lịch trình công bố thông tin về chỉ số VN30, hôm nay 30/1, HSX sẽ công bố danh mục 30 cổ phiếu chính thức rổ VN30, 10 cổ phiếu dự phòng, khối lượng lưu hành tính chỉ số và tỷ lệ free float (f%). Ngày 3/2, HSX sẽ công bố giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần (c%).(Nguồn: HNX, DVT)

Nguồn : Kỹ Xảo Việt