Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT

Sự Kiện : Đáp án đề thi Cao đẳng khối B , Đáp án đề thi Đại học năm 2013

Đáp án đề thi Cao Đẳng môn Sinh học khối B năm 2013 sẽ được Tin Mới cung cấp nhanh nhất, chính xác nhất. Cùng các môn thi các khối trong cả 3 đợt thi Đại học - Cao đẳng năm 2013.

Đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT:

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT số 1

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT số 2

Đề thi chính thức:

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT số 3

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT số 4

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT số 5

 

Môn Sinh học Cao đẳng năm nay sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh nhất đê thi vào lúc 9h ngày 16/7, gợi ý đáp án sẽ được cập nhật lúc 10h -11h. Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT sẽ được cập nhật vào chiều ngày 16/7.

Lịch thi chi tiết các môn thi đợi 3 kỳ thi ĐH - CĐ:

Ngày Buổi Môn thi
Khối A  Khối A1  Khối B  Khối C  Khối D 
 14/7/2013 Sáng 8h   Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh
 15/7/2013  Sáng  Toán   Toán   Toán  Địa   Toán
 Chiều  Hóa  Anh  Hóa  Sử  Anh
 16/7/2013  Sáng  Lý  Lý  Sinh  văn  Văn
 Chiều  Hóa  Anh  Hóa  Sử  Anh