Đáp án đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1, D năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT

Sự Kiện : Đáp án đề thi Đại học năm 2013 , Đáp án đề thi Cao đẳng khối D

Đáp án đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh Khối A1,  D năm 2013 sẽ được Tin Mới cập nhật nhanh nhất chiều ngày 15/7. Đáp án đề thi 3 môn thi ĐH khối A1, D năm 2013 sẽ được các chuyên gia bộ môn gợi ý giải đề nhanh nhất.

Đáp án đề thi kỳ đợt 3 kỳ thi ĐH - CĐ khối A, A1, B, C, D gồm: Toán, Hóa, Lý, Sinh, Sử, Địa, Văn, Anh. Trong đó môn Toán, Văn, Sử, Địa thi theo hình thức tự luận, môn Lý , Hóa, Sinh, Anh thi theo hình thức trắc nghiệm.

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1, D năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT số 1

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1, D năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT số 2

Đề thi chính thức môn Tiếng Anh:

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1, D năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT số 3

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1, D năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT số 4

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối A1, D năm 2013 - Đã có đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT số 5

Đáp án gợi ý:

Mã đề thi 913: 1C, 2C, 3B, 4A, 5B, 6A, 7D, 8A, 9B, 10B, 11A, 12D, 13B, 14D, 15D, 16A, 17D, 18C, 19B, 20B, 21C, 22C, 23B, 24A, 25B, 26B, 27B, 28B, 29A, 30A, 31D, 32D, 33B, 34D, 35A, 36B, 37D, 38B, 39C, 40C, 41C, 42B, 43A, 44B, 45C, 46D, 47A, 48A, 49A, 50D, 51A, 52A, 53D, 54D, 55A, 56C, 57A, 58B, 59D, 60C, 61A, 62A, 63D, 64A, 65D, 66A, 67C, 68C, 69B, 70B, 71B, 72D, 73B, 74D, 75C, 76B, 77C, 78A, 79B, 80D.

Môn Tiếng Anh khối A1, D kỳ thi Đại học cao đẳng năm 2013 sẽ được tổ chức vào chiều ngày 15/7. Để phục vụ nhu cầu tra cứu điểm thi, đáp án đề thi môn tiếng anh và các môn thi đợt 3 kỳ thi ĐH - CĐ năm nay, Tin mới sẽ cập nhật đáp án liên tục nhanh nhất. Đề thi môn Tiếng Anh sẽ được cập nhật lúc 16h, gợi ý đáp án của các chuyên gia sẽ được cập nhật sau 30 phút đến 1 tiếng.

Lịch thi chi tiết các môn thi đợi 3 kỳ thi ĐH - CĐ:

Ngày Buổi Môn thi
Khối A  Khối A1  Khối B  Khối C  Khối D 
 14/7/2013 Sáng 8h   Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh
 15/7/2013  Sáng  Toán   Toán   Toán  Địa   Toán
 Chiều  Hóa  Anh  Hóa  Sử  Anh
 16/7/2013  Sáng  Lý  Lý  Sinh  văn  Văn
 Chiều  Hóa  Anh  Hóa  Sử  Anh