Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức Bộ GD-DT

Sự Kiện : Đáp án đề thi Cao đẳng khối A , Đáp án đề thi Đại học năm 2013

(Tinmoi.vn) Điểm thi Tin Mới cung cấp ĐÁP ÁN đề thi Cao đẳng môn Vật Lý Khối A, A1 năm 2013 của bộ GD&ĐT.

Đáp án chính thức Bộ GD-DT

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức Bộ GD-DT số 1

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức Bộ GD-DT số 2

Đáp án gợi ý

Đáp án đề thi kỳ đợt 3 kỳ thi ĐH - CĐ khối A, A1, B, C, D gồm: Toán, Hóa, Lý, Sinh, Sử, Địa, Văn, Anh. Trong đó môn Toán, Văn, Sử, Địa thi theo hình thức tự luận, môn Lý , Hóa, Sinh, Anh thi theo hình thức trắc nghiệm.

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 739: 1D, 2D, 3D, 4B, 5A, 6A, 7A, 8B, 9D, 10D, 11C, 12C, 13C, 14A, 15A, 16A, 17A, 18D, 19D, 20B, 21D, 22B, 23D, 24A, 25D, 26C, 27B, 28B, 29D, 30C, 31D, 32D, 33C, 34D, 35C, 36B, 37A, 38D, 39B, 40C, 41C, 42A, 43B, 44C, 45B, 46C, 47A, 48B, 49B, 50C, 51D, 52A, 53C, 54B, 55B, 56D, 57C, 58C, 59A, 60C.

Đề thi chính thức:

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức Bộ GD-DT số 3

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức Bộ GD-DT số 4

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức Bộ GD-DT số 5

Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức Bộ GD-DT số 6

 Hình ảnh Đáp án đề thi Cao đẳng môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức Bộ GD-DT số 7

Môn Vật Lý khối A, A1 kỳ thi Đại học cao đẳng năm 2013 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 16/7. Để phục vụ nhu cầu tra cứu điểm thi, đáp án đề thi môn Vật Lý và các môn thi đợt 3 kỳ thi ĐH - CĐ năm nay, Tin mới sẽ cập nhật đáp án liên tục nhanh nhất. Đề thi môn Vật Lý sẽ được cập nhật lúc 9h, gợi ý đáp án của các chuyên gia sẽ được cập nhật sau 30 phút đến 1 tiếng.

Lịch thi chi tiết các môn thi đợi 3 kỳ thi ĐH - CĐ:

Ngày Buổi Môn thi
Khối A  Khối A1  Khối B  Khối C  Khối D 
 14/7/2013 Sáng 8h   Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng kí dự thi của thí sinh
 15/7/2013  Sáng  Toán   Toán   Toán  Địa   Toán
 Chiều  Hóa  Anh  Hóa  Sử  Anh
 16/7/2013  Sáng  Lý  Lý  Sinh  văn  Văn
 Chiều  Hóa  Anh  Hóa  Sử  Anh