Đáp án đề thi môn Vật lý khối A năm 2012

Sự Kiện : Đề thi đáp án Đại học – Cao đẳng 2012

Đáp án đề thi môn Vật lý khối A năm 2012
Mã đề thi: 749

 Đáp án đề thi môn Lý khối A mã đề 749
1.c - 2.A  -3.B - 4.D - 5.B - 6.B - 7.C - 8.C - 9.B - 10.B
11.C - 12.B - 13.D - 14.D - 15.B - 16.B - 17.D - 18.B - 19.B - 20.D
21.B - 22.D - 23.D - 24.B - 25.B - 26.C - 27.A - 28.A - 29.B - 30.B
31.D - 32.D - 33.B - 34.D - 35.B - 36.B - 37.B - 38.C - 39.D -40.B
41.A - 42.C - 43.D - 44.D - 45.D - 46.A - 47.D - 48.A - 49.C - 50.A

 

Theo thuthuat.haylem.net

Nguồn : Người đưa tin