Đáp án tổ hợp các môn Khoa học xã hội tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố

Đáp án chính thức tổ hợp các môn Khoa học xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố.

Ngày 12/8, các địa phương bắt đầu làm phách và chuẩn bị chấm thi tốt nghiệp THPT 2020. Dự kiến ngày 27/8, các sở GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đáp án tổ hợp các môn Khoa học xã hội tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố 1

Đáp án tổ hợp các môn Khoa học xã hội tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố 2Đáp án môn ngữ văn.

Đáp án tổ hợp các môn Khoa học xã hội tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố 3Đáp án môn GDCD.

Đáp án tổ hợp các môn Khoa học xã hội tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố 4Địa lý.

Đáp án tổ hợp các môn Khoa học xã hội tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố 5Lịch sử.

Đáp án tổ hợp các môn Khoa học xã hội tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố 6Tiếng Anh.

Đáp án tổ hợp các môn Khoa học xã hội tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố 7Tiếng Đức.

Đáp án tổ hợp các môn Khoa học xã hội tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD-ĐT công bố 8Tiếng Pháp.

Tin Liên Quan
Đức Hòa (t/h)
Nguồn: Nguoiduatin. vn
https://www. nguoiduatin .vn/tinmoi/dap-an-de-thi-to-hop-cac-mon-khoa-hoc-xa-hoi-tot-nghiep-thpt-2020-do-bo-gd-dt-cong-bo-011555551.html
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục