Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2014

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2014 đang được cập nhật. Để phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, tinmoi.vn cập nhật liên tục Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2014 và các môn thi tốt nghiệp khác trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2014 diễn ra ngày 03/06. Để phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, tinmoi.vn cập nhật liên tục Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn hóa học năm 2014 và các môn thi tốt nghiệp khác trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay.


Bạn muốn biết kết quả bài thi môn HÓA mình làm đúng hay sai sau khi hết giờ thi? 

 soạn tin: DATN MÔNTHI MÃĐỀ gửi 6688

Ví dụ: Bạn thi môn HÓA với mã đề là 258

Soạn tin: DATN HOA 258 gửi đến số 6688

 

Bước vào buổi chiều ngày thi thứ 2 kì thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Các thí sinh đang rất háo hức bước vào thi môn trắc nghiệm duy nhất trong ngày. Môn Hóa học là môn thi trắc nghiệm Duy nhất trong ngày thi thứ 2 của kì thi, với thời gian làm bài 60 phút.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp môn Hóa học năm 2014

Môn Hóa Học thi chiều thứ ba ngày 03/06

Thời gian làm bài thi: 60 phút

Giờ phát đề thi cho thí sinh: 13h30

Giờ bắt đầu làm bài thi: 13h45 (*)

Gợi ý Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn hóa học 2014 sẽ được chúng tôi cung cấp khoảng 10 phút ngay sau khi kết thúc môn thi. 

Đáp án gợi ý mã đề 258

1.a

2.b

3.b

4.c

5.b

6.c

7.a

8.d

9.d

10.d

11.b

12.a

13.d

14.b

15.b

16.b

17.d

18.c

19.c

20.a

21.a

22.a

23.b

24.c

25.c

26.c

27.c

28.d

29.d

30.d

31.b

32.d

33.a

34.a

35.b

36.a

37.d

38.c

39.a

40.c

Đáp án gợi ý mã đề 974

1.b

2.d

3.b

4.b

5.c

6.d

7.c

8.c

9.b

10.a

11.d

12.d

13.d

14.b

15.d

16.c

17.b

18.c

19.d

20.c

21.c

22.a

23.b

24.a

25.a

26.d

27.c

28.b

29.a

30.c

31.c

32.c

33.a

34.a

35.a

36.b

37.a

38.d

39.a

40.b

Đáp án gợi ý mã đề 517

1.d

2.d

3.a

4.d

5.d

6.d

7.c

8.c

9.a

10.a

11.a

12.b

13.a

14.d

15.a

16.c

17.c

18.c

19.b

20.a

21.b

22.d

23.b

24.c

25.a

26.b

27.a

28.c

29.d

30.d

31.a

32.c

33.c

34.b

35.d

36.b

37.c

38.b

39.b

40.b

Đáp án gợi ý mã đề 629

1.a

2.a

3.c

4.d

5.b

6.d

7.d

8.d

9.b

10.d

11.d

12.d

13.d

14.a

15.d

16.b

17.c

18.b

19.b

20.b

21.a

22.c

23.c

24.d

25.c

26.c

27.a

28.a

29.c

30.a

31.c

32.c

33.b

34.b

35.d

36.a

37.b

38.b

39.a

40.c

Đáp án gợi ý mã đề 835

1.b

2.d

3.b

4.d

5.c

6.a

7.c

8.a

9.c

10.a

11.d

12.b

13.d

14.c

15.d

16.b

17.d

18.b

19.c

20.b

21.c

22.a

23.a

24.c

25.b

26.c

27.d

28.c

29.d

30.b

31.b

32.a

33.b

34.d

35.c

36.a

37.b

38.a

39.a

40.a

Đáp án gợi ý mã đề 486

1.c

2.c

3.b

4.c

5.d

6.d

7.d

8.d

9.a

10.c

11.a

12.d

13.c

14.a

15.c

16.b

17.c

18.b

19.a

20.a

21.b

22.d

23.b

24.d

25.b

26.a

27.c

28.a

29.a

30.d

31.b

32.d

33.a

34.b

35.b

36.a

37.c

38.c

39.d

40.b

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Địa Lý năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Sinh Học năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2014

 

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014 chính thức của bộ GD&ĐT - mã đề 258

đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2014

Chi tiết Lịch thi và thời gian làm bài thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2014 cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn Thi Thời Gian

Giờ Phát
Đề Thi

Giờ bắt đầu
làm bài
2/6 Sáng Ngữ văn 120 phút 7h55 8h00
Chiều Vật lí 60 phút 13h30 13h45
Lịch sử 90 phút 15h55 16h00

3/6

Sáng Toán 120 phút 7h55 8h00
Chiều Hóa học 60 phút 13h30 13h45
Địa lí 90 phút 15h55 16h00

4/6

Sáng Ngoại ngữ 60 phút 7h55 8h10
Sinh học 60 phút 10h25  

 

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2014

Đáp án tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

 

Túy Hồng Nhan

Tin Liên Quan
Hoàng Đăng Tuấn
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục