Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1

Sự Kiện : Đề thi đại học năm 2013

Gợi ý môn Toán được thực hiện bởi: thầy Hoàng Trọng Hảo (Trưởng ekip) - Báo Toán Tuổi thơ, thầy Hoàng Mạnh Thái - GV Học viện Kỹ thuật Quân sự, thầy Cao Văn Dũng - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thầy Nguyễn Tiến Lâm - ĐH Ngoại thương Hà Nội.

 

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 1

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 2

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 3

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 4

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 5

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 6

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 7

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 8

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 9

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 10

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 11

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 12

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 13

Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 14

<>Dưới đây là đề thi môn Toán:

 Hình ảnh Đề thi đại học và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1 số 15

 

BBT

Theo Infonet

Nguồn : Zing