Trang chủ »
Thứ tư, 27/08/2014 18:15 (GMT 7)

Đền bù khi nhà nước thu hồi đất thửa nuôi trồng thủy sản

Gia đình tôi được chính quyền xã giao đất nuôi trồng thuỷ sản. Hợp đồng thuê đất nuôi trồng thuỷ sản từ năm 2002 đến năm 2020. Thuế đất gia đình tôi nộp theo năm. Nhưng đến 2010 nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Vậy thời hạn thuê đất còn lại gia đình tôi có được đền bù không? Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Công ty luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi của bạn:

Trường hợp phải sử dụng đến quỹ đất công ích mà thời hạn hợp đồng thuê chưa hết, UBND xã phải hoàn lại tiền thuê cho gia đình bạn trong thời gian đã trả tiền thuê mà chưa sử dụng.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 2, Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 quy định về bồi thường đối với cây trồng vật nuôi thì: “Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định.”

Như vậy theo quy định nêu trên khi thu hồi đất thì ngoài việc bồi thường về đất, các vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường.

Nếu chưa đến thời kỳ thu hoạch được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục