Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội I

ĐH Sư phạm Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào từng ngành của trường. Ngoài ra, trường cũng thông báo chính thức việc dành 401 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Theo Hội đồng tuyển sinh nhà trường, điểm xét tuyển bổ sung ở hầu khắp các ngành đều bằng với điểm chuẩn. Riêng ngành toán học điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung cao hơn điểm chuẩn 0,5 điểm (17,5 điểm so với 17 điểm).Hình ảnh Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội I số 1
Thí sinh xem điểm thi đại học 2012.Điểm trúng tuyển và số lượng xét tuyển nguyện vọng bổ sung cụ thể như sau:

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

XT NV2

Điểm

SL

D140209

Sư­ phạm Toán học

A

21

 

 

D140210

Sư­ phạm Tin học

A

16

 

12

A1

16

 

D140211

Sư­ phạm Vật lý

A

20

 

 

A1

20

 

 

D140214

S­ư phạm KT Công Nghiệp

A

15

 

50

A1

15

 

D480201

CNTT

A

15

 

40

A1

15

 

D460101

Toán học

A

17

17.5

26

D140212

Sư­ phạm Hoá

A

21

 

 

D140213

S­ư phạm Sinh

B

18.5

 

 

D420101

Sinh học

A

15

 

 

B

16.5

 

 

D140217

S­ư phạm Ngữ văn

C

22

 

 

D1,2,3

21

 

 

D140218

Sư­ phạm Lịch Sử

C

22

 

 

D1,2,3

18

 

 

D140219

Sư­ phạm Địa lí

A

16

 

 

C

22

 

 

D310403

Tâm lý giáo dục

A

15

 

 

B

15

 

20

D1,2,3

15

 

 

D140205

Giáo dục Chính trị

C

15

 

 

D1,2,3

15

 

 

D220113

Việt Nam học

C

15

 

 

D1

15

 

 

D760101

Công tác Xã hội

C

15

 

20

D1

15

 

D140205QP

GD Chính trị - GD Quốc phòng

C

15

 

90

D550330

Văn học

C

16

 

20

D1,2,3

16

D140204

Giáo dục Công dân

C

15

 

20

D1,2,3

15

D310401

Tâm lí học

A

15

 

 

B

15

 

 

D1,2,3

15

 

 

D140231

Sư­ phạm Tiếng Anh

D1

29

 

 

D140233

Sư­ phạm Tiếng Pháp

D1

20

 

13

D3

20

D140221

Sư­ phạm Âm nhạc

N

22

 

Nguồn : VnExpress