Điểm thi Đại Học năm 2013 - Đã có điểm thi ĐH Thủy Lợi, Xây dựng miền Tây, Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Sự Kiện : Điểm thi đại học năm 2013

Điểm thi Đại Học năm 2013, Điểm thi Tin Mới cung cấp điểm thi của tất cả các trường Đại Học - Cao Đẳng. Hiện nay đã có điểm thi của trường ĐH Thủy Lợi

Tra cứu điểm thi tại : Điểm thi Đại Học


Thủ khoa của trường là thí sinh Lê Xuân Hoàng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đạt  9,75 điểm Toán (làm tròn thành 10), Hóa được 10 và Lý 7,5. Em được cộng 1 điểm ưu tiên khu vực. Đây là thí sinh đạt điểm 9,75 Toán và 10 điểm Hóa duy nhất của ĐH Thủy lợi. Trường có 7 á khoa đạt 26,5 điểm.
Đối với môn Vật lý, trường có 2 bài thi đạt 9,75 điểm và nhiều điểm 9 môn Hóa. Lãnh đạo nhà trường cho biết, mặt bằng chung điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn năm trước. Điểm chuẩn dự kiến tương đương năm 2012, có thể ngành Kỹ thuật công trình xây dựng sẽ nhỉnh hơn. Năm trước, ngành này lấy 17,5 điểm.
Điểm chuẩn vào trường là 15 điểm.

Hình ảnh Điểm thi Đại Học năm 2013 - Đã có điểm thi ĐH Thủy Lợi, Xây dựng miền Tây, Sư phạm kỹ thuật TP.HCM số 1


Thường xuyên truy cập để xem điểm thi đại học, cao đẳng năm 2013 trên http://diemthi.tinmoi.vn
Hình ảnh Điểm thi Đại Học năm 2013 - Đã có điểm thi ĐH Thủy Lợi, Xây dựng miền Tây, Sư phạm kỹ thuật TP.HCM số 2