Điều chỉnh lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp

ANTĐ - Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra 2 phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2013 trong các loại hình doanh nghiệp để lấy ý kiến các địa phương. 

Thứ tư 15/08/2012 22:59

Phương án 1: Điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo lộ trình với mức tăng bình quân của cả 4 vùng khoảng 36%, trong đó vùng 1 nâng lương tối thiểu từ 2.000.0000 đồng/ tháng hiện nay lên mức 2.700.000 đồng/tháng; Vùng 2 nâng từ 1.780.000 đồng/ tháng lên mức 2.400.000 đồng/tháng; Vùng 3 tăng lên 2.130.000 đồng/tháng và vùng 4 tăng lên mức 1.930.000 đồng/tháng.

Ở phương án 2, căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2012 gặp nhiều khó khăn, điều chỉnh tiền lương tối thiểu bằng khoảng 90% so với phương án 1, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng còn khoảng 25%, trong đó cao nhất là vùng 1 với mức 2.500.000 đồng/tháng.

Dự kiến, Chính phủ sẽ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp vào tháng 10-2012 và thực hiện từ ngày 1-1-2013.

Nguyễn Phan

Nguồn : ANTĐ