Trang chủ »
Thứ tư, 24/08/2016 12:01 (GMT 7)

Điều kiện để nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức?

Điều kiện để nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 5, Điều 11 Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014

Điều kiện để nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 5, Điều 11 Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014

Câu hỏi:

Chồng tôi  là 1 giáo viên cấp 3, vừa rồi anh ấy nhận được danh hiệu nhà giáo ưu tú. Tôi nghe nói việc nhận được danh hiệu nhà giáo ưu tú thì sẽ được nâng lương trước thời hạn? Mong luật sư có thể giải đáp giúp tôi?. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Theo quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014 quyết định về việc ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thì trong quá trình làm việc viên chức sẽ được nâng bậc lương trong hai trường hợp, nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều kiện để được lương bậc lương thường xuyên được quy định tại Điều 5 Quyết định như sau:

“Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên

Công chức, viên chức và người lao động chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức (sau đây gọi là chức danh) thì được xét nâng 1 bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

1. Điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch, trong chức danh

a) Đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại A3, A2, A1, A0 thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.

b) Đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại B, C và nhân viên thừa hành, phục vụ thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.

2. Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên

Công chức, viên chức, người lao động có đủ điều kiện thời gian giữ bậc quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá, đạt đủ 2 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng 1 bậc lương thường xuyên:

a) Đối với công chức:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

b) Đối với viên chức và người lao động:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.”

Và điều kiện để được nâng bậc lương trước hạn được quy định tại Điều 11 Quyết định như sau:

“Điều 11. Điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ hưởng

1. Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn

Công chức, viên chức và người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Đạt đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này.

b) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản, đáp ứng các tiêu chuẩn về cấp độ thành tích theo quy định và năm xét nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên. Đối với Lãnh đạo đơn vị (gồm thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị), ngoài điều kiện quy định trên còn yêu cầu đơn vị phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” trở lên vào năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng để xét nâng bậc lương trước thời hạn là các danh hiệu được Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xét tặng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; không tính các danh hiệu thi đua và bằng khen trong hoạt động phong trào quần chúng hoặc các phong trào thi đua ngắn hạn, không trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Thành tích đã được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho các lần tiếp theo.

c) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

d) Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần liên tiếp (hai bậc liền kề) trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

2. Cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn

a) Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành văn bản công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại A3, A2, A1, A0; 4 năm gần nhất đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại B, C và đối với nhân viên thừa hành, phục vụ tính đến 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

b) Đối với các trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.”

+ Lưu ý,về vấn đề thời gian tính để xét nâng bậc lương, bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 6,7 Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014.

Về công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại A3,A2,A1,A4,B,C bạn có thể tham khảo tại phụ lục Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Về trương hợp của chồng bạn

Theo như quy định tại Khoản 1 Mục II của quyết định số 5487/QĐ-BGDĐT quy định về việc ban hành quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan bộ Giáo dục và Đào tạo thì chồng bạn phải thỏa mãn hai điều kiện:

Một là, về đối tượng

Thì phải lập được thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ.

- Cán bộ, công chức nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu (đã có thông báo nghỉ hưu) không thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

Hai là, về tiêu chuẩn

Thì ở đây chồng bạn đã đạt được đủ tiêu chuẩn để xem xét nâng lương trước thời hạn đó là đạt được danh hiệu “nhà giáo ưu tú” (mục 3 điểm b Khoản 1 Mục II)

- Thời gian nâng lương trước thời hạn quy định tại Khoản 2 Mục II

“ Thời điểm tính hưởng nâng bậc lương trước thời hạn được tính từ ngày CBCCVC có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng quy định để nâng bậc lương thường xuyên. Nếu ngày ký QĐ nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì CBCCVC được tính truy lĩnh tiền lương.

- Thời gian nâng bậc trước thời hạn:

+ Tối đa 12 tháng: CBCCVC có thành tích xuất sắc được khen thưởng ở các mức từ 1 đến 10b trong bảng tiêu chí ưu tiên.

+ Tối đa 6 tháng: CBCCVC có thành tích xuất sắc được khen thưởng ở các mức 10c và 11 trong bảng tiêu chí ưu tiên.

- Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.”.

Trường hợp của chồng bạn thì thời gian nâng lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng vì thành tích xuất sắc được khen thưởng của chồng bạn thuộc mức 6 trong bảng tiêu chí ưu tiên

Căn cứ pháp lý:

Điều 5 Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014

Điều 11Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Quyết định số 5487/QĐ-BGDĐT quy định về việc ban hành quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan bộ Giáo dục và Đào tạo

Tin Liên Quan
Tư vấn Pháp luật (Tổng hợp)
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục