Doanh thu và lợi nhuận 9 tháng 2012 lần lượt đạt 60 tỷ đồng và 3,6 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, doanh thu của ADC đã vượt 21% và LNST vượt 14%.

ADC: 9 tháng ước vượt 14% kế hoạch LN cả năm

Hình ảnh Doanh thu và lợi nhuận 9 tháng 2012 lần lượt đạt 60 tỷ đồng và 3,6 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, doanh thu của ADC đã vượt 21% và LNST vượt 14%. số 1
Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) công bố nghị quyết HĐQT ngày 4/10/2012.

HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012. Theo đó doanh thu và lợi nhuận 9 tháng 2012 lần lượt đạt 60 tỷ đồng và 3,6 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, doanh thu của ADC đã vượt 21% và LNST vượt 14%.

Trong quý 4, công ty dự định mở cửa hàng bán lẻ tại khu vực Trung Hòa - Nhân Chính. 

Theo TTVN/HNX

Nguồn : CafeF