Thủ đoạn 'cò' mại dâm lừa khách ở 'thiên đường' Trần Duy Hưng

Thủ đoạn 'cò' mại dâm lừa khách ở 'thiên đường' Trần Duy Hưng

Bằng nhiều thủ đoạn khó lường, những đối tượng đã hình thành cả đường dây mại dâm kiểu côn đồ trấn lột những vị khách hám 'của lạ' ở Trần Duy Hưng, Hà Nội.