Đơn xin thuê hoặc mua căn hộ chung cư của công dân không cần xác nhận của chính quyền địa phương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&H;ĐND thành phố vừa ban hành thông báo liên quan đến vấn đề tiếp nhận và giải quyết đơn xin thuê hoặc mua căn hộ chung cư của công dân.