Đóng điện thành công đường dây 110kV Ayunpa – EaHleo

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công toàn bộ đường dây 110kV Ayunpa – EaHleo giữa 2 tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk, đưa toàn bộ lưới điện 110kV của 4 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông) kết nối chung vào một mạng lưới thống nhất.

14:20:00 18/10/2012 (GMT+7)  

Hình ảnh Đóng điện thành công đường dây 110kV Ayunpa – EaHleo số 1

TBA 110kV Ayunpa và các đường dây 110kV đấu nối vào trạm.

<>CôngThương - Dự án đường dây 110kV Ayunpa – EaHleo do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (QLDA)lưới điện miền Trung quản lý. Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu tạo mạch vòng liên kết lưới điện 110kV các tỉnh Tây Nguyên nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và năng lực tiếp nhận các nguồn năng lượng điện phát lên hệ thống, tăng hiệu quả khai thác lưới điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt tại quyết định số 1212/QĐ-EVNCPC ngày 19/05/2010 với tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng, trong đó có 84,3 tỷ đồng vay của Ngân hàng Thế giới. Quy mô dự án gồm: xây dựng mới đường dây 110kV dài 37,6km; cải tạo sơ đồ thanh cái trạm Ayunpa và xây dựng mới 3 ngăn lộ 110kV; hoàn thiện sơ đồ thanh cái trạm EaHleo và xây dựng mới 2 ngăn lộ 110kV.

Do tính cấp thiết của dự án nên ngay sau khi dự án được duyệt, Ban QLDA lưới điện miền Trung đã tập trung nguồn lực khẩn trương thực hiện ngay các bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp, các thủ tục đo vẽ địa chính, đền bù, thu hồi và giao đất… trong nửa năm. Đến tháng 12/2010, công trình đã chính thức khởi công xây dựng.

Hạng mục mở rộng trạm Ayunpa, ngoài mục tiêu hoàn thiện sơ đồ kết lưới 110kV để đảm bảo phát triển lưới điện khu vực, còn thể hiện sự hợp tác đầu tư giữa EVNCPC với Công ty Cổ phần thủy điện Hoàng Anh TONA để đấu nối nhà máy thủy điện Đăk Srông 3B. Để thực hiện các hạng mục này, Ban QLDA lưới điện miền Trung đã cử nhiều kỹ sư kinh nghiệm phối hợp cùng đơn vị thi công và đơn vị vận hành khảo sát cụ thể từng thiết bị phải di dời, từng công việc liên quan cắt điện và không cắt điện …,  từ đó lập ra biện pháp thi công chi tiết cho từng bước đảm bảo an toàn và thời gian cắt điện là ít nhất.

Đường dây 110kV Ayunpa – EaHleo trải dài qua địa phận 7 xã, phường, thị trấn thuộc 2 tỉnh, với tổng diện tích đất hành lang tuyến hơn 500 ngàn m2. Do đó ngay từ đầu dự án, Ban QLDA lưới điện miền Trung đã đặc biệt chú trọng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng công trình và giải tỏa hành lang tuyến. Ban đã cử cán bộ liên tục bám sát Hội đồng bồi thường và chính quyền địa phương từng bước, từ khâu kiểm kê, áp giá, trình duyệt phương án bồi thường đến vận động dân, chi trả tiền, chặt cây… Tổng chi phí bồi thường GPMB đã thực hiện cho dự án là 3,8 tỷ đồng.

Sau khi tiếp tục hoàn thiện hạng mục hệ thống thông tin Scada, đến ngày 12/10/2012, toàn bộ đường dây 110kV  Ayunpa – EaHleo đã được đóng điện đưa vào vận hành, đáp ứng đúng mục tiêu dự án đã đề ra.

Đường dây 110kV này đi vào vận hành mang một ý nghĩa quan trọng: toàn bộ lưới điện 110kV của 4 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông) đã được kết nối chung một mạng lưới thống nhất, độ tin cậy cấp điện và hiệu quả khai thác lưới điện được nâng cao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trần Quân


Ý kiến của bạn
Họ và Tên:
Email:

Nguồn : Báo công thương