Dự báo Thời tiết từ ngày 16 đến 25 tháng 3 năm 2013

1/ Tóm tắt tình hình Thời tiết từ ngày 11 đến 15/3/2013:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh (KKL) suy yếu nên ba ngày đầu nắng ấm, sáng 12 có mưa nhỏ. Hai ngày sau do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ, đêm trời lạnh.

 - Tổng lượng mưa: 1,5 mm = 10% TBNN; có 2 ngày mưa.

- Nhiệt độ: Trung bình: 23,00C  > TBNN: 30C.

  Cao nhất: 27,60C (ngày 13); Thấp nhất: 21,30C (ngày 12).

- Độ ẩm: Trung bình: 88 % < TBNN; Thấp nhất 74 % (ngày 13).

- Tổng số giờ nắng: 5 giờ < TBNN.

2/ Ảnh hưởng của Thời tiết Thuỷ văn đến sản xuất và đời sống

Thời tiết tương đối thuận cho sản xuất nông nghiệp, lúa xuân và cây trồng phát triển tốt; nhưng ít nắng sâu bệnh phát sinh phát triển như sâu: sâu cuốn lá nhỏ, rêu nhớt và các đối tượng khác cũng phát triển.

3/ Dự báo Thời tiết từ ngày 16 đến 25 tháng 3 năm 2013:

Từ ngày 16 đến ngày 18: Trời nhiều mây, đêm và sáng 16 có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông đến Đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm trời lạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 23: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 24; 25: Đêm và sáng nhiều mây, ngày 24 có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông cấp 2, cấp 3.

- Mưa: <10 mm, với 2÷4 ngày mưa.

- Nhiệt độ: Trung bình 230C÷240C, cao hơn TBNN;

Cao nhất: 29÷310C; Thấp nhất: 190C÷210C.

- Độ ẩm: Trung bình  85÷88% xấp xỉ TBNN; Thấp nhất: 55÷60 %.

 Tổng số giờ nắng: 20÷30 giờ.