Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hợp tác giáo dục đại học

Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hợp tác giáo dục đại học

Vòng loại cuộc thi “Cầu Hán Ngữ”- cuộc thi hùng biện tiếng Trung Quốc dành cho học sinh phổ thông thế giới khu vực miền Bắc Việt Nam đã diễn ra vào tháng 8 vừa qua tại Hà Nội.