6,4 triệu học sinh vẫn thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh cá nhân

6,4 triệu học sinh vẫn thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh cá nhân

Giữa bối cảnh 30% trường học tại Việt Nam đang thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh các nhân, Bộ GD nhấn mạnh cần đảm bảo nước sạch và xà phòng cho học sinh khi quay lại học.