Trang chủ »
Thứ năm, 20/03/2014 21:06 (GMT 7)

Giới hạn quyền sử dụng đất n?

Gia đình tôi là hộ phi nông nghiệp thì có được sở hữu quyền sử dụng đất nông nghiệp không trong trường hợp được thừa kế, hiến tặng hoặc mua bán…?  

Công ty luật vinabiz trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai 2003 và khoản 3 Điều 103 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/01/2006), cụ thể: Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất như sau: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước”. Vì vậy. gia đình bạn không thuộc đối tượng được sở hữu quyền sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp được thừa kế, hiến tặng hoặc mua bán,…

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục