Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1

Sáng nay (5/7), sĩ tử kết thúc môn thi cuối cùng của khối A, A1. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa học của khối A và tiếng Anh khối A1.

 

Gợi ý đáp án:

<>Môn tiếng Anh:

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 1

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 2

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 3

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 4

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 5

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 6

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 7

<>Môn Hóa học:

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 8

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 9

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 10

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 11

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 12

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 13

BBT

Theo Infonet

Nguồn : Zing