Pháp luật xã hội đưa tin, nhằm tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018- 2019, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường phải quản lý nghiêm thu chi, không thu gộp nhiều khoản, chấm dứt thu dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh, và quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu sai phạm.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018 – 2019, yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định.

Hình ảnh Hà Nội: Công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới số 1

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường quản lý nghiêm thu chi, nhất là dịp đầu năm học, trường nào sai phạm, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm (Ảnh minh họa)

UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng với mục đích trên; định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả hoạt động đường dây nóng phản ánh thu chi về Sở GD&ĐT.

Giáo dục và thời đại cho biết, cũng theo hướng dẫn này, Sở GD&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu chi không đúng quy định, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.