Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu

Hải quân Vùng 1 đã kết hợp giữa các lực lượng tàu hoạt động trên biển, quân báo trinh sát, hệ thống ra đa đối hải để nắm chắc tình hình, không bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Hải quân Vùng 1 đã kết hợp giữa các lực lượng tàu hoạt động trên biển, quân báo trinh sát, hệ thống ra đa đối hải để nắm chắc tình hình, không bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 6

Làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo được phân công, 6 tháng đầu năm, Vùng 1 Hải quân đã quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết lãnh đạo Công tác quân sự, quốc phòng.

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 7

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã kết hợp giữa các lực lượng tàu hoạt động trên biển, lực lượng quân báo trinh sát, hệ thống ra đa đối hải, thông tin do cấp trên và đơn vị hiệp đồng cung cấp để theo dõi, nắm chắc tình hình, tổng hợp báo cáo và xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 8

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân và dân Miền Bắc (2 và 5-8-1964/ 2 và 5-8-2014), tại các đơn vị thuộc Vùng 1 Hải quân đang diễn ra rất nhiều các hoạt động sôi nổi.

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 9

Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảo đảm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng.

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 10

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 11

Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân.

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 12

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 13

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 14

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135  anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánh đuổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc ngày 2/8/1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu.

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 15

Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170 (ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135.

Hải đội tàu chiến luyện tập sẵn sàng chiến đấu 16

Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Theo Duy Đông / Quân đội Nhân dân

Tin Liên Quan
Bế Đức Thuận
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục