Trang chủ » Đời sống » Thế giới
Chủ nhật, 04/05/2014 10:05 (GMT 7)

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 1

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 2

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 3

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 4

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 5

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 6

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 7

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 8

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 9

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 10

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 11

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 12

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 13

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 14

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 15

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 16

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan khiến hơn 2.100 người chết 17

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục