Trang chủ »
Thứ ba, 18/03/2014 16:38 (GMT 7)

Hiệu lực hợp đồng khi b?

Ông A tặng cho người cháu quyền sử dụng một mảnh đất. Việc tặng cho này có lập thành văn bản. Hợp đồng này phát sinh hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản có đúng không?  

Theo quy định tại Điều 405 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 
Như vậy, về nguyên tắc, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng được tính từ thời điểm giao kết hợp đồng (đối với hợp đồng bằng lời nói, thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm các bên đã thoả thuận về nội dung hợp đồng; đối với hợp đồng bằng văn bản, thời điểm giao kết là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản). Tuy nhiên, trong trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác thì khi xem xét hiệu lực của hợp đồng phải căn cứ vào thoả thuận hoặc quy định đó. 
Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật về dân sự và đất đai thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục