Hiệu phó Đại học Công nghiệp Vinh tự phong mình là... giáo sư

Mặc dù chỉ được công nhận Phó giáo sư nhưng trong các văn bản, trang web, tờ rơi tuyển sinh … ông Hải đều xướng mình có học hàm giáo sư?

Mặc dù chỉ được công nhận Phó giáo sư nhưng trong các văn bản, trang web, tờ rơi tuyển sinh … ông Hải đều xướng mình có học hàm giáo sư?

Học hàm tự phong

Theo phản ánh của một số cán bộ, nhân viên, giảng viên … tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh, trong thời gian qua mặc dù chỉ mới có học hàm phó giáo sư nhưng trong các quyết định, văn bản, trang web, tờ rơi của trường này … ông Lê Xuân Hải – Hiệu phó thường trực Trường Đại học Công nghiệp Vinh đều ký, đóng dấu và tự nâng học hàm của mình lên Giáo sư.

Theo các cán bộ, nhân viên trong trường, sự tự nâng học hàm của ông Hải nhiều người đã không đồng tình nhưng ông Hải vẫn làm. Không những vậy, theo họ, cách ông Hải làm như vậy khi những quyết định, văn bản, trang web, tờ rơi của trường người ngoài xem sẽ dẫn đến sự hiểu lầm về trình độ của cán bộ này.

Hiệu phó Đại học Công nghiệp Vinh tự phong mình là... giáo sư 1
Quyết định ông Lê Xuân Hải ký, đóng dấu và nhận mình có học hàm giáo sư

Trường Đại học Công nghiệp Vinh là trường đại học tư thục được thành lập theo Quyết định số 920/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đóng trụ sở tại địa chỉ số 26, đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Trước khi về làm hiệu phó tại Trường ĐH công nghiệp Vinh vào giữa năm 2013, ông Lê Xuân Hải đã từng công tác tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghỉ hưu ông Hải về làm việc tại Trường ĐH công nghiệp Vinh và được bổ nhiệm lên làm hiệu phó thường trực của trường với học hàm phó giáo sư.

“Thầy Hải về được bổ nhiệm làm hiệu phó vào giữa năm 2013. Khi tiếp nhận chức hiệu phó của trường thầy Hải đang có học hàm Phó giáo sư”, ông Lê Ngọc Xuân – Phó hiệu trưởng, kiêm Trưởng phòng tổ chức hành chính Trường ĐH công nghiệp Vinh cho biết.

Điều ngạc nhiên là mặc dù chỉ mới có học hàm phó giáo sư nhưng từ khi được bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng thường trực nhiều văn bản, quyết định, giấy tờ liên quan do ông Hải ký, đóng dấu vẫn tự xưng mình có học hàm giáo sư.

Giáo sư cấp … trường?

Sau khi tiếp nhận phản ánh về vấn đề trên chúng tôi đã có cuộc làm việc với ông Lê Xuân Hải – Phó hiệu trưởng thường trực trường ĐH công nghiệp Vinh. Theo ông Hải giải thích, thì trong các văn bản, quyết định, trang web và tờ rơi … của trường không phải tự dưng ông tự nhận học hàm của mình là giáo sư. Mà trong khoảng thời gian ông về tiếp nhận làm hiệu phó của trường ĐH công nghiệp Vinh đã được Hội đồng Chức danh giáo sư của trường ĐH Công nghiệp Vinh thừa nhận và phê duyệt lên học hàm giáo sư. Ông Hải cho rằng các văn bản, quyết định đó ông ký với học hàm giáo sư cũng chỉ lưu hành nội bộ trong trường. Còn các văn bản, quyết định gửi đi nơi khác do không cần phải nêu học hàm nên ông chỉ nêu chức vụ.

Hiệu phó Đại học Công nghiệp Vinh tự phong mình là... giáo sư 2

Trên trang web của trường ĐH công nghiệp Vinh nơi nhiều người vào tìm hiểu về trường, ông Lê Xuân Hải (trong vòng đỏ) cũng được nêu học hàm giáo sư

“Tôi ký các văn bản, quyết định … với học hàm giáo sư chỉ lưu hành nội bộ trong trường. Còn các văn bản, giấy tờ gửi đi nơi khác không yêu cầu phải ghi học hàm nên tôi chỉ ghi chức vụ. Học hàm giáo sư của tôi đã được Hội đồng chức danh giáo sư trong trường duyệt và thông qua. Bây giờ các trường có hội đồng chức danh giáo sư thì đều có quyền xét duyệt học hàm, chứ không nhất thiết phải được Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận”, ông Hải giải thích.

Ông Hải còn khoe bảng thành tích học tập của mình: Năm 1971 tốt nghiệp đại học; năm 1982 đã được cấp học vị Tiến sĩ; năm 1986 là Tiến sĩ khoa học tại Nga; năm 2001 Viện sĩ viện hàn lâm khoa học tại nước ngoài. Đạt giải thưởng khoa học nhà nước năm 2005.

Về vấn đề này ông Đinh Văn Thuận – Hiệu trưởng trường ĐH công nghiệp Vinh cho biết: “Thầy Hải được Hội đồng giáo sư trong trường phong lên học hàm giáo sư năm 2013. Việc phong học hàm giáo sư cho thầy Hải không nhất thiết phải được Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận. Cái này nhiều trường tại Việt Nam đã thực hiện rồi. Cái này chỉ xem là được phong lên học hàm giáo sư cấp …trường”.

Hiệu phó Đại học Công nghiệp Vinh tự phong mình là... giáo sư 3

Tờ rơi của trường ĐH công nghiệp Vinh phát ra 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tên ông Hải tiếp tục được xướng học hàm giáo sư (trong khoanh đỏ)

Như vậy, phải chăng việc phong học hàm giáo sư tại Trường ĐH công nghiệp Vinh đã bỏ qua “Quyết định số 174/2008/QĐ – TTg” và “Quyết định sửa đổi, bổ sung số 20/2012/QĐ-TTg” của Chính phủ về việc “Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, chức danh giáo sư, phó giáo sư”.

Trong Điều 17, Quyết định số 174/2008/QĐ – TTg đã nêu rõ quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư cụ thể như sau:  

1. Cơ sở giáo dục đại học thông báo công khai số lượng giáo sư, phó giáo sư ở các ngành mà đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm theo cơ cấu đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Nhà giáo thuộc đối tượng quy định tại Điều 16 của Quy định này có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc chức danh phó giáo sư nộp hồ sơ tại cơ sở giáo dục đại học.

3. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào nhu cầu cần bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, đề nghị của khoa, bộ môn và ý kiến của hội đồng khoa học của cơ sở giáo dục đại học lập danh sách các ứng viên, báo cáo Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quản lý nhà giáo xác nhận và có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ đề nghị của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư và chức danh phó giáo sư.

5. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các giáo sư, phó giáo sư đã được bổ nhiệm.

Trong Quyết định sửa đổi, bổ sung số 20/2012/QĐ-TTg đã bỏ khoản 5 và sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4; Điều 17, Quyết định số 174/2008/QĐ – TTg nêu rõ quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư cụ thể như sau:  

3. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, đề nghị của khoa, bộ môn và ý kiến của Hội đồng khoa học của cơ sở giáo dục đại học, ra quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư cho các nhà giáo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, sau đó báo cáo lên Thủ trưởng cơ quan chủ quản cơ sở đào tạo và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các giáo sư, phó giáo sư đã được bổ nhiệm. Định kỳ 3 năm một lần, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học tiến hành rà soát, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của các giáo sư, phó giáo sư để xem xét việc giao nhiệm vụ tiếp theo.

 Hiệu phó Đại học Công nghiệp Vinh tự phong mình là... giáo sư 4

Mặc dù 2 quyết định và quyết định bổ sung mới đây nhất đã cho thấy rõ việc công nhận chức danh giáo sư phải do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng có vẻ như Hội đồng chức danh giáo sư Trường ĐH Công nghiệp Vinh đã bỏ qua tất cả và đưa ông Hải lên chức danh giáo sư cấp … trường. 

Vậy việc này có được sự đồng tình ủng hộ của cơ quan quản lý Trường ĐH công nghiệp Vinh hay không chúng tôi sẽ tiếp tục nêu rõ ở bài tiếp theo. 

Video bạn có thể quan tâm: 

 

Tin Liên Quan
Tạ Thanh Phượng
Nguồn: giaoduc.net.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục