Hiệu trưởng Trường chính trị Bắc Giang bị cách chức

Hình ảnh Hiệu trưởng Trường chính trị Bắc Giang bị cách chức số 1
Ông Nguyễn Minh Chiến. Nguồn ảnh: wesite Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
 

<>Ông Nguyễn Minh Chiến, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Bắc Giang vừa bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ra quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng và cách hết các chức vụ về Đảng tại Trường Chính trị Bắc Giang.

Đồng thời, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang cũng đang hoàn tất các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cách chức Tỉnh ủy viên đối với ông Chiến.

Theo các báo cáo của Đoàn thanh tra (Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang), trong một năm rưỡi tại vị Hiệu trưởng của Trường Chính trị, ông Chiến cùng một số đối tượng trong trường lập quỹ, để ngoài sổ sách và không hạch toán theo quy định số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong đó, ông Chiến sử dụng vào mục đích riêng 329.400.000 đồng, số còn lại hầu hết chi không đúng chế độ, chính sách.

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, ông Chiến còn ký quyết toán khống, ký các hợp đồng ghi giá dịch vụ không đúng quy định.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang nêu rõ: Những sai phạm của ông Nguyễn Minh Chiến trong thời gian từ tháng 6/2009, thời điểm được giao giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đến nay là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Ðảng, của Trường Chính trị và cá nhân ông Chiến, tạo dư luận không tốt, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên trong trường và các học viên.


(Tổng hợp)

Nguồn : VnMedia