Hình ảnh phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm 15/1

Phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sáng nay tiếp tục diễn ra với phần trình bày quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát đối đáp luận cứ của luật sư và lời tự bào chữa của các bị cáo.

Một số hình ảnh tại phiên xét xử:

Hình ảnh Hình ảnh phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm 15/1 số 1
 

 

Hình ảnh Hình ảnh phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm 15/1 số 2
 

 

Hình ảnh Hình ảnh phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm 15/1 số 3
 

 

Hình ảnh Hình ảnh phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm 15/1 số 4
 

 

Hình ảnh Hình ảnh phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm 15/1 số 5

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội Đào Thịnh Cường trình bày quan điểm đối đáp

 

 

 

 

Nguồn : TTXVN