Trang chủ »
Chủ nhật, 16/03/2014 21:29 (GMT 7)

H?

Cho biết các hình thức đấu thầu hàng hóa?

Trả lời câu hỏi: Cho biết các hình thức đấu thầu hàng hóa?

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau:

1. Việc đấu thầu hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

a) Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu không hạn chế số lượng các bên dự thầu;
b) Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu nhất định dự thầu.
2. Việc chọn hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế do bên mời thầu quyết định.
(Điều 215 Luật thương mại 2005)

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục