Trang chủ »
Thứ hai, 08/05/2017 11:04 (GMT 7)

Hỗ trợ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết

Việc hỗ trợ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết được quy định tại Điều 38 Nghị định 08/2014/NĐ-CP

Việc hỗ trợ đối với nhiệm vụ khoa học và Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ, theo đó nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học liên kết với doanh nghiệp và tổ chức khác để xác định, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa sau đây gọi là nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết.

 - Điều kiện hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết bao gồm:

 + Nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết phải được lập thành dự án khoa học và công nghệ của doanh nghiệp có mục tiêu, nội dung nghiên cứu và sản phẩm cụ thể phục vụ trực tiếp yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa;

 + Dự án phải có tính khả thi;

 + Sản phẩm của dự án có khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh;

 + Dự án phải được Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;+ Nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết phải được lập thành dự án để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước.

- Hình thức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều trên được Nhà nước hỗ trợ không thu hồi vốn đầu tư cho dự án đối với các nội dung liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của dự án.

- Mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết

+ Dự án đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều trên được hỗ trợ đến 30% vốn đầu tư của dự án;

+ Dự án đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều trên thực hiện ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ đến 50% vốn đầu tư của dự án;

+ Dự án đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm b, c, d và đ Khoản 2 Điều trên được hỗ trợ đến 50% vốn đầu tư của dự án;

+ Mức hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ cụ thể cho từng dự án do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án quyết định.

- Trình tự, thủ tục hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ lập hồ sơ thành 02 (hai) bộ gửi về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp;

+ Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án thành lập Hội đồng tư vấn xét hỗ trợ dự án khoa học và công nghệ. Thành phần Hội đồng gồm đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan và các nhà khoa học. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xem xét sự cần thiết và mức hỗ trợ;

+ Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục hỗ trợ quy định tại Khoản này.

Căn cứ pháp lý:

Điều 38 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

 

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục