Trang chủ »
Thứ tư, 10/05/2017 10:32 (GMT 7)

Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Việc hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác được quy định tại Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

Việc hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ, theo đó:

- Điều kiện xem xét hỗ trợ: Quỹ xem xét, hỗ trợ nhà khoa học đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác:

+ Nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

+ Có nhu cầu sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ có ý nghĩa và thiết thực.

- Tiêu chí xem xét hỗ trợ:

+ Chất lượng của thuyết minh đề cương nghiên cứu; 

+ Thành tích nghiên cứu của người đề nghị tài trợ;

+ Sự phù hợp chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm được đề nghị hỗ trợ sử dụng;

+Dự toán kinh phí hợp lý. 

- Nội dung hỗ trợ:

Quỹ hỗ trợ chi phí sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại phòng thí nghiệm trong thời gian tối đa hai (02) năm, bao gồm:

+ Chi phí vận hành máy móc, thiết bị (bao gồm cả chi phí nhân công) tại phòng thí nghiệm được lãnh đạo đơn vị chủ quản phòng thí nghiệm phê duyệt;

+ Kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng trong quá trình thực hiện thí nghiệm; kinh phí thuê các dịch vụ được cung cấp bởi phòng thí nghiệm.

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 15 quy định tại Phụ lục của Thông tư trên;

+ Lý lịch khoa học của người đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư trên;

+ Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

+ Thuyết minh nêu rõ ý nghĩa, sự cần thiết sử dụng phòng thí nghiệm, mục tiêu, nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu, dự kiến kết quả đạt được;

+ Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 16 quy định tại Phụ lục của Thông tư trên.

- Đăng ký đề nghị hỗ trợ: 

+ Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 

+ Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất ba (03) tháng trước ngày dự kiến sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác.

Căn cứ pháp lý:

Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục