Trang chủ » Đời sống » Sự kiện hàng ngày
Thứ ba, 03/02/2015 09:47 (GMT 7)

Hồi ức về những mốc son lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam

Suốt 85 năm ra đời và phát triển, Đảng ta luôn khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong dẫn dắt phong trào Cách mạng, đem lại những thành tựu to lớn cho đất nước.

Suốt 85 năm ra đời và phát triển, Đảng ta luôn khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong dẫn dắt phong trào Cách mạng, đem lại những thành tựu to lớn cho đất nước.

Theo VTV

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục