Hướng dẫn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 9 từ 1,0 điểm trở lên.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra chỉ đạo hướng dẫn việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012. Theo đó, điều kiện phúc khảo đối với bài thi môn Ngữ văn, Toán (thi ngày 22/6/2011) và môn Ngoại ngữ (thi ngày 23/6/2011) là thí sinh có điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 9 từ 1,0 trở lên.

Đối với bài thi môn chuyên (thi ngày 24/6/2011), thí sinh đã dự thi đủ các bài thi theo quy định có quyền xin phúc khảo một hoặc hai bài thi môn chuyên.

Công nhận kết quả phúc khảo

Theo Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, kết quả phúc khảo được điều chỉnh chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên đối với môn Ngữ Văn và từ 0,5 điểm trở lên đối với các môn thi khác (Toán và Ngoại ngữ).

Đối với bài thi môn chuyên (thi ngày 24/6/2011):

- Nếu bài thi bị cộng nhầm hoặc ghi nhầm điểm thì Hội đồng phúc khảo phải chữa lại cho đúng, Chủ tịch Hội đồng phải ký xác nhận sự sửa chữa.

- Nếu điểm phúc khảo bài thi chênh lệch so với điểm chấm lần đầu từ 1,0 điểm trở lên, phải tổ chức đối thoại giữa cặp chấm phúc khảo với cặp chấm lần đầu. Biên bản đối thoại phải có đủ chữ ký của 2 cặp chấm và ý kiến kết luận kèm theo chữ ký của Chủ tịch hội động Hội đồng phúc khảo. Chỉ điều chỉnh điểm bài thi theo điểm phúc khảo khi điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm lần đầu từ 1,0 điểm trở lên.

- Các trường hợp khác: Giữ nguyên điểm chấm lần đầu.

Hình ảnh Hướng dẫn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT số 1

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2011-2012.

Thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo tại các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hoá (gọi chung là CSGD) từ ngày 11/7-13/7/2011.

Ngày 26/7/2001 sẽ tiến hành niêm yết công khai kết quả phúc khảo tại CSGD. Đối với những thí sinh có thay đổi kết quả điểm bài thi sau phúc khảo, phòng GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận điểm sau phúc khảo cho thí sinh.

Lê Trang

Theo Bưu Điện Việt Nam

Nguồn : Zing