Không cho điểm học sinh lớp 1: Ý kiến của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

“Thay đổi hệ thống đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục”-đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển khi trao đổi với PV Dân trí xung quanh chủ trương không cho điểm với HS lớp 1. Theo Thứ trưởng, kiểm tra đánh giá trước hết phải làm cho HS tốt hơn.

 

Hình ảnh Không cho điểm học sinh lớp 1: Ý kiến của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT số 1

Chủ trương không cho điểm đối với học sinh lớp 1 của Bộ GD-ĐT đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Nhiều người cho rằng cách làm này sẽ giảm áp lực cho trẻ cũng như phụ huynh. Song cũng có ý kiến lo âu, nếu chỉ đánh giá bằng nhận xét thì liệu có khách quan, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Để làm rõ những vấn đề này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển.

Thứ trưởng Hiển nhấn mạnh: Cần phải nhìn kiểm tra đánh giá dưới góc độ rộng hơn. Hiện tại chúng ta mới đánh giá học sinh học được cái gì. Bây giờ theo quan điểm mới, kiểm tra đánh giá trước hết phải làm cho học sinh học tốt hơn. Phải làm cho học sinh tự đánh giá bản thân để thông qua đó kiểm soát được quá trình học tập. Khâu cuối cùng mới là kết quả. Lâu nay chúng ta chỉ quan tâm đến khâu cuối cùng mà không để ý hai khâu trên.

Nguồn : Dân Trí