"Khủng hoảng" với ảnh giun sán trong cơ thể

Hình ảnh những ký sinh trùng phổ biến ở Việt Nam ký sinh trên cơ thể người. Có nhiều loại giun sán, nhưng trẻ thường hay bị giun đũa và giun kim.

Ngoài ra còn có nhiều loại khác như sán lá, sán dây và các loại giun chỉ, giun móc, cũng có thể mắc ở trẻ con, nhưng ít hơn.

Hình ảnh Khủng hoảng với ảnh giun sán trong cơ thể số 1

Sán lá gan lớn

Hình ảnh Khủng hoảng với ảnh giun sán trong cơ thể số 2

Hình ảnh sán trong thịt lợn

Hình ảnh Khủng hoảng với ảnh giun sán trong cơ thể số 3

Giun sán chó di chuyển đến mắt

Hình ảnh Khủng hoảng với ảnh giun sán trong cơ thể số 4

Giun sán trong bàn chân người bệnh

Hình ảnh Khủng hoảng với ảnh giun sán trong cơ thể số 5

300 con giun sán được lấy ra từ bụng một trẻ em ở Quảng Nam

Hình ảnh Khủng hoảng với ảnh giun sán trong cơ thể số 6

Nguồn : Người đưa tin