Trang chủ »
Thứ năm, 27/04/2017 16:51 (GMT 7)

Kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán

Việc kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Việc kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào kết quả kiểm soát của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, khu vực, Kiểm toán trưởng lựa chọn nhân sự để thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

 - Nội dung kiểm soát, thẩm định gồm:

 + Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt về mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn, đơn vị được kiểm toán, thời hạn kiểm toán,…

 + Tính đầy đủ, thích hợp của các bằng chứng kiểm toán làm cơ sở cho các nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị kiểm toán.

 + Tính đúng đắn, đầy đủ và chính xác của số liệu; tính hợp lý, hợp pháp của những nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị và tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán.

 

+ Việc tuân thủ các yêu cầu về báo cáo kiểm toán quy định trong Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

 + Tuân thủ mẫu báo cáo kiểm toán về kết cấu, nội dung báo cáo kiểm toán; tính hợp lý, chặt chẽ trong trình bày báo cáo, văn phạm và lỗi chính tả.

 + Việc tuân thủ quy định về tài liệu, hồ sơ của cuộc kiểm toán.

Bộ phận được giao thẩm định phải lập báo cáo thẩm định trình Kiểm toán trưởng.

 - Kiểm toán trưởng tổ chức họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán

 Kiểm toán trưởng phải hoàn thành việc xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán theo quy định. Nội dung, kết quả họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán được phản ánh vào biên bản họp xét duyệt báo cáo kiểm toán theo mẫu quy định.

Trưởng đoàn hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán theo kết luận của Kiểm toán trưởng tại cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán. Trong trường hợp còn có các ý kiến khác với ý kiến kết luận của Kiểm toán trưởng, thì Trưởng đoàn được quyền bảo lưu ý kiến theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

Kiểm toán trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước dự thảo báo cáo kiểm toán đã được hoàn chỉnh kèm theo các hồ sơ trình và tài liệu có liên quan theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

Điều 21 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục